Stafi Menaxhues

Staf i kualifikuar dhe me pervojë shumëvjeqare në fushën e ndërtimit.